ZALEŻNOŚĆ ZAINTERESOWAŃ OD ZDOLNOŚCI

Dotychczasowe rozważania nad wiekiem i płcią wykazały, że występujące zróżnicowania mają charakter złożony i nie zawsze dają się jednoznacznie uzasadnić. Doświadczenie społeczne oraz badania i dyskusje naukowe nad czynnikami rozwoju wskazują z kolei na fakt, iż są to czynniki, których wpływ można znacznie modyfikować świadomie kierując wychowaniem człowieka. Można bowiem w porównaniu nawet z powszechnie występującymi tendencjami rozwojo­wymi zainteresowań nieco przyspieszać lub opóźniać rozwój zainteresowań o określonej treści zgodnie z potrzebami jednostek. Można też modyfikować konsekwentnym oddzia­ływaniem wychowawczym indywidualne profile zaintereso­wań i czynić je typowymi, zgodnymi z wzorcami (normami) przyjętymi dla danej płci lub wieku.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!