ZAUFANIE ZAINTERESOWANIOM

Zdaniem D. E. Supera, można ufać zainteresowaniom stwierdzonym dopiero w osiemnastym roku życia (mówi się tu stale o zainteresowaniach inwentaryzowanych-zawodowych).Niestety brak badań nad stabilnością zainteresowań w wieku przedszkolnym i szkolnym.Niektórzy psychologowie nie przypisują większego zna­czenia problemom stałości zainteresowań. Na przykład D. H. Fryer sądzi, że ważne jest nie tyle stwierdzenie aktualnego zainteresowania, ile historii rozwoju zainteresowań człowie­ka.  Zainteresowania aktualne opierają się bowiem na zainte­resowaniach przeszłych, a przyszłe są uwarunkowane w jakimś stopniu zainteresowaniami, które je poprzedzają. Zycie to proces rozwoju i przejawiania się zainteresowań.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!