ZGODNIE Z ZAMIERZENIAMI

Muszą wobec tego cieszyć go pytania wskazujące na prawidłowe, tj. zgcdne z jego zamierzeniami, ukierunkowanie aktywności poznaw­czej wychowanka. Musi też otaczać je — tak jak pierwsze efekty poznawczej działalności — uznaniem, wzmacniać towarzyszące im uczucia zaciekawienia i niepokoju intelek­tualnego. Powinien również czasami, przede wszystkim w pier­wszej fazie, na nie odpowiadać.. Jednak jego zadaniem podsta­wowym jest przekształcenie okazjonalnych pytań w zacieka­wienia badawcze, gdy odpowiedzi trzeba szukać samemu. Odpowiedzi wychowawcy będą stopniowo, lecz rzadko, przy­bierać bądź formę odpowiedzi pełnej, bądź niepełnej, będącej wskazówką dalszych poszukiwań. Czasami zamiast odpowie­dzi wychowawca może udzielać porady, jak zdobyć pożądaną odpowiedź, a zatem jego odpowiedź odegra rolę wskazówki co do dalszej działalności badawczej.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!