ZGROMADZONY MATERIAŁ

Materiał zgromadzony w ten sposób jest bardzo różnorod­ny, co sprawia, że różne mogą być sposoby jego opracowania. A. Uziembło interesowała się w swej analizie takimi sprawami, jak treść problemu, na który osoba badana w opowiadaniu zwraca uwagę, stopień komplikacji (,,głębi”) problemu, jego otwartość, liczba proponowanych rozwiązań, zasób ujaw­nionych informacji z wiedzy o społeczeństwie itp.Podobne próby prowadził R. B. Cattell (1936) oraz D. E. Su­per i jego uczniowie. R. B. Cattell ograniczył się do badań labo­ratoryjnych i potem w szerszych badaniach swych prób nie konty­nuował, chociaż jego technika obrazkowa zapowiadała się inte­resująco.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!