ZŁOŻONA WARTOŚĆ

Założoną wartością tych trzech rodzajów testów zaintere­sowań, jakie powyżej wymieniono, jest przekonanie o mniej­szej w stosunku do dotychczas omawianych technik zależ­ności od sugestii innych ludzi. Są też mniej zależne od inten­cji osoby badanej. Powinny więc dawać bardziej obiektywne wyniki. Propagatorem tego rodzaju testów był przede wszy­stkim D. H. Fryer. Mimo autorytetu, jakim cieszył się, tego typu testy zainteresowań nie znalazły szerszego zastosowania.Różne próby w tym zakresie czynione były za pomocą wielu technik bardziej szczegółowych, które — wydawało się — będą mogły stanowić dobry test zainteresowań. Pierw­sza z tych technik to testy oparte o aktualności z prasy.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!