ZNACZNE PODOBIEŃSTWA

Badania L. E. Tyler wykazały, że proces tego różnicowania zaznacza się na tyle wcześnie, iż ujawniać go można już w szóstym roku życia i że już w dziesiątym roku życia towarzyszą mu pewne ogólne nastawienia, jak na przy­kład stwierdzona niechęć chłopców do tego, co kobiece, i świadomość tego, co chłopcu ze względu na jego płeć wy­pada lub nie wypada. Pomimo to trzeba stwierdzić, że analiza profili zaintereso­wań chłopców (mężczyzn) czy dziewcząt (kobiet) wskazuje także na znaczne podobieństwa między nimi. Jest faktem, że w cytowanych tu badaniach z 1958 roku przy zastosowaniu ostrych kryteriów selekcji wyników (istotność różnicy na poziomie 0,05 oraz zgodność wyników grupy zasadniczej i kontrolnej) tylko w czterech dziedzinach ogólnych można było różnice te stwierdzić z całą pewnością (por. tabela 12). Bez względu na przyczynę i wielkość różnic warto będzie śledzić w dalszych badaniach siłę płci w różnicowaniu zainte­resowań zarówno traktując ją jako czynnik psychoorganiczny, jak i efekt społecznych oddziaływań.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!