ZNANE W POLSCE INWENTARZE

Wszystkie znane w Polsce inwentarze zainteresowali, na pewno stanowiące przykład dążeń do uściślenia pomiarów w psychologii, odbiegają daleko od badania tych zainteresowań, w których zwraca się uwagę na aktywność poznawczą zarówno jako na cechę podstawową, jak i na jeden z niezbędnych kom­ponentów struktury. Są dlatego zupełnie nieprzydatne do badań nad zainteresowaniami modelowymi. Badają głównie zamiłowania, może zresztą często ważniejsze niż zaintereso­wania w poradnictwie zawodowym, dla którego głównie zostały przeznaczone. Larcebeau (1955, 1958) próbowała przystosować do celów pozazawodowych dla badań dzieci kwestionariusz Ru­dera, ale ani uzyskane wyniki nie wydają się szczególnie zna­mienne, ani charakter inwentarza nie usunął słabości pierwo­wzoru ; nie ma więc potrzeby, by omawiać go tu szerzej. Nie jest zresztą spopularyzowany w Polsce.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!